Oddělení dechových nástrojů

Mezi akce, kterých se žáci a učitelé pravidelně zúčastňují patří soutěže MŠMT, soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus (Vidnava), Koncerty nové tvorby, Prague junior note, Výchovné koncerty, Setkání tanečních a jazzových orchestrů, Otevírání Moravské brány, ZUŠ OPEN, Společenský večer

Co učíme?
Hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, trubku, tenor, klarinet, saxofon, tubu, lesní roh, baryton, trombon, bicí nástroje

Bc. Zábranský Leonard

hra na zobcovou flétnu
hra na saxofon
hra na trubku
hra na tenor
hra na baryton
hra na trombon
hra na bicí
taneční orchestr Leopardi

Slaměník Petr

hra na zobcovou flétnu
hra na tubu
hra na příčnou flétnu
hra na trubku
hra na tenor
hra na lesní roh
dechový orchestr

Becková Michaela

hra na zobcovou flétnu
hra na příčnou flétnu
hra na klarinet
hra na saxofon
komorní hra

Oddělení klávesových nástrojů

Naši žáci a učitelé se pravidelně zúčastňují soutěží, PRO BOHEMIA, Dvořákův Lipník, přehlídek, seminářů po celé České republice.

Co učíme?
Hra na klavír, čtyřruční hra, doprovod, komorní hra, obligátní klavír

Zeinerová Dana

hra na klavír
komorní hra
korepetice

Urbánková Petra

hra na klavír
komorní hra
korepetice

Labašová Jana

hra na klavír
komorní hra

Moučková Renata

hra na klavír
komorní hra
obligátní klavír

Šalplachtová Alžběta Anna dipl. um.

hra na klavír
komorní hra
korepetice

Mgr. Krejčiříková Kristýna

hra na klavír

Oddělení smyčcových nástrojů

Naši žáci se zúčastňují těchto akcí: Lipenské hody, Záhorské slavnosti, Adventní koncerty, Společenský večer, ZUŠ OPEN, soustředění cimbálové muziky – Středolesí, Dřevohostice, Projekt mezinárodní výměny mládeže, Hudba a folklor spojuje národy, Soubory smyčcové a lidových nástrojů.

Co učíme?
Hra na housle, violu, violoncello.

Nosálová Věra

hra na housle
hra na violu
hra na kontrabas
cimbálová muzika Kločének
komorní hra

Kopečná Monika

hra na violoncello
smyčcový soubor
hudební nauka
přípravná hudební výchova

Kopečná Marie

hra na housle

Oddělení lidových nástrojů

Naši žáci a učitelé hrají v cimbálové muzice Kosénka a Kločének.

Co učíme?
Hra na cimbál

Mgr. Krejčiříková Kristýna

hra na cimbál

Oddělení pěvecké

Naše děti se pravidelně zúčastňují soutěže MŠMT, mezinárodní pěvecké soutěže v Olomouci, adventních koncertů, výchovných koncertů, ZUŠ OPEN, Společenských večerů.

Co učíme?
Zpěv, komorní zpěv, zpěv a korepetice, sborový zpěv

Poláchová Markéta Dis.

pěvecká hlasová výchova
zpěv
komorní zpěv
zpěv a korepetice
sborový zpěv
přípravná hudební výchova

Moučková Renata

pěvecká hlasová výchova

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka,
Lipník nad Bečvou,
Havlíčkova 643

Havlíčkova 643, Lipník nad Bečvou, 751 31
+420 581 773 778
kancelar@zuslipnik.cz