Historie školy

Lipník nad Bečvou je malým městem, nachází se nedaleko Olomouce v oblasti Moravské brány. Historie ukazuje, že kulturní zázemí města má své bohaté tradice. V minulosti zde pobývali Bedřich Smetana i Antonín Dvořák. Jméno tohoto hudebního skladatele nese škola ve svém názvu od roku 1995.

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola.

Nejprve výuka probíhala v „Hasičském domě“, od 15.12.1947 se přestěhovala do budovy č. 643 v ulici Karla Havlíčka, kde sídlí dosud. Prvním ředitelem se stal Rudolf Heider. V této době se vyučovalo hře na klavír, housle a zpěv.

Ve školním roce 1966/1967 byl zřízen výtvarný obor. Jeho zakládajícím učitelem byl Ladislav Dvořáček.

Od 1.9.1994 nabídla škola i výuku v tanečním oboru.

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů /učitelské, žákovské, třídní besídky, vánoční koncerty, ke Dni evropské hudby, Společenský večer, hudební semináře, přednášky, přehlídky/, doprovodné i samostatné výstavy žáků výtvarného oboru, veřejná vystoupení žáků tanečního oboru. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na Koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka,
Lipník nad Bečvou,
Havlíčkova 643
Havlíčkova 643, Lipník nad Bečvou, 751 31
+420 581 773 778
kancelar@zuslipnik.cz