Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Aktuality, Hudební obor, Studijní obory, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Aktuality

Vážení rodiče, na tomto odkaze si můžete prohlédnout

Absolventské práce žáků  výtvarného oboru I. a II. stupně   https://youtu.be/imdX0xmXbTk

 a  práce žáků pod názvem Galerie VO květen 2020                   https://youtu.be/VkJ5MVwFUO0 

 

                                                                                                                                               učitelé VO ZUŠ A. Dvořáka         

Odkaz na video závěrečných absolventských zkoušek žáků klavírního oddělení.

https://youtu.be/LUwRj8dKkAs
 

 

 

 Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne 23. - 24.  a 25. 6. 2020

elektronicky  /přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na začátku září 2020 budete na základě přihlášky pozváni k talentovým přijímacím zkouškám/.

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 

Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 od pondělí 11. května je možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce.

Bude probíhat individuální výuka i výuka hudební nauky podle platného rozvrhu hodin.

Distanční formou probíhá nadále výuka:

- žáků p. uč.  Urbánkové, Krejčiříkové 

- vyučovací hodiny dechového orchestru, TO Leopardi, pěveckého sboru, komorní hry, smyčcového souboru, cimbálové muziky 

- vyučovací hodiny žáků výtvarného oboru /žáci absolventských ročníků v termínech daných vyučujícími chystají absolventskou výstavu v Galerii VO/

Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce využívaných prostor. Pro čištění a dezinfekci byly použity dezinfekční prostředky,  byly dezinfikovány lavice, stoly a povrchy, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod.

Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněné a podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Osoby s rizikovými faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

/Čestné prohlášení bylo všem rodičům zasláno e-mailem/.

Informace o provozu v ZUŠ a hygienických opatřeních

Žáci při příchodu do školy si v přízemí budovy umyjí ruce antibakteriálním mýdlem, dojdou do učebny, sundají roušku a odloží ji do mikrotenového sáčku, umyjí si opět ruce. Po výuce roušku opět nasadí a neprodleně odcházejí.

Maximální počet žáků v učebně je 15.

V průběhu výuky nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. 

V každé učebně větráme minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

Vážení rodiče, sdělte učitelům svých dětí jakou formu výuky budete nadále preferovat.

Těšíme se na vaše děti.

                                                                                                                                                        Bližší informace na č. t. 581 7773 778

                                                                                                                                                       Zlámalová Hana, ředitelka školy

                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Aktuálně .. 

Informace k koronaviru

https://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuality-9535.html

 
 
 
 Sdělení
 
 
Vážení rodiče, žáci, 
v období zvýšeného výskytu onemocnění dýchacích cest z důvodu prevence šíření onemocnění novým koronavirem rušíme v měsíci březnu a dubnu veškeré koncerty  (Komorních souborů. Jarní, Výchovné pro MŠ, Učitelský), výstavytřídní besídky a Společenský večer (všem, kdo mají zakoupeny vstupenky, budou peníze vráceny),
 
v Lipníku nad Bečvou dne 9. 3. 2020                                                                       Zlámalová Hana
                                                                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 Novinky

Všechny novinky

Kalendář akcí
Pomocí šipek listujte kalendářem

 • září 2020

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • říjen 2020

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • listopad 2020

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • prosinec 2020

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • leden 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • únor 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • březen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • duben 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • květen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • červen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • červenec 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • srpen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

Informace

 Vážení rodiče, zápis do ZUŠ A. Dvořáka probíhá pro školní rok 2020/2021 elektronicky.

Přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu.

Po vyplnění údajů odklikněte odeslat. 

Na začátku září 2020 budete na základě přihlášky pozváni k talentovým přijímacím zkouškám.

Bližší informace získáte na č.t. 581773778, e-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

                                                                                                                                           Zlámalová Hana

Naše škola

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.

Proč navštěvovat naši školu, co nabízíme

Hudební obor:

 • Oddělení klávesových nástrojů
 • Oddělení smyčcových nástrojů
 • Oddělení dechových nástrojů
 • Oddělení pěvecké
 • Oddělení lidových nástrojů

Výtvarný obor

Napište nám

Potřebujete informace, nebo máte nějaký dotaz?

Fotogalerie

Najdete nás

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com