Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Historie školy, Informace, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Historie školy

Lipník nad Bečvou je malým městem, nachází se nedaleko Olomouce v oblasti Moravské brány. Historie ukazuje, že kulturní zázemí města má své bohaté tradice. V minulosti zde pobývali Bedřich Smetana i Antonín Dvořák. Jméno tohoto hudebního skladatele nese škola ve svém názvu od roku 1995.

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola.

Nejprve výuka probíhala v „Hasičském domě“, od 15.12.1947 se přestěhovala do budovy č. 643 v ulici Karla Havlíčka, kde sídlí dosud. Prvním ředitelem se stal Rudolf Heider. V této době se vyučovalo hře na klavír, housle a zpěv.

Ve školním roce 1966/1967 byl zřízen výtvarný obor. Jeho zakládajícím učitelem byl Ladislav Dvořáček.

Od 1.9.1994 nabídla škola i výuku v tanečním oboru.

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů /učitelské, žákovské, třídní besídky, vánoční koncerty, ke Dni evropské hudby, Společenský večer, hudební semináře, přednášky, přehlídky/, doprovodné i samostatné výstavy žáků výtvarného oboru, veřejná vystoupení žáků tanečního oboru. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na Koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com