Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, , Informace, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Distanční výuka 2021

 Distanční výuka žáků hudebního oboru - hudební nauka

Milí žáci, vážení rodiče,

výuka Přípravné hudební nauky a Hudební nauky po dobu distančního vzdělávání probíhá takto:

- Přípravná hudební nauka /děti 5leté/ vyučující p. uč. Poláchová online přes G-Suite

- Hudební nauka 5. ročník vyučující p. uč. Becková online přes G-Suite

- Přípravná hudební výchova, Hudební nauka 1., 2., 3., 4. ročník přes nahraná výuková videa

V případě jakýchkoli nejasností nebo potíží při plnění zadaných úkolů naváhejte kontaktovat vyučující. Je možné se domluvit na individuální konzultaci. 

Vážíme si jakékoliv vaší pomoci a podpory dětem s úkoly a povzbuzení k jejich plnění.

Kontakty na vyučující:

p. uč. Kopečná Monika       kopecna.monika@zuslipnik.cz      737807790

p. uč. Poláchová Markéta  polachova@zuslipnik.cz                  724445186

p. uč. Becková Michaela    beckova@zuslipnik.cz                     736682963

Výuková videa

17. 5. 2021

PHV - Takt 4/4, noty c1-c2                         https://youtu.be/lkhaU15-twk

1. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/LdrPGDWuVms

2. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/lmCoE64PxQ4

3. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/DZoxKGi1t1M

4. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/Zg32On6ec98

11. 5. 2021

PHV - Opakování not a rytmu                    https://youtu.be/HJQGzO3sH_8

1. ročník - D dur, Dechové nástroje            https://youtu.be/9gh06yvfWA8

2. ročník - a moll, Dechové nástroje           https://youtu.be/TW9kkS2zRKE

3. ročník - Opakování stupnic a intervalů   https://youtu.be/gc4CD0a23h4

4. ročník - Opakování stupnic a intervalů   https://youtu.be/qsetRzPX_tU

3. květen 2021

PHV - Změny tempa, rytmu, dynamiky        https://youtu.be/j6JvojSaMHs

1. ročník - Půltón a celý tón                          https://youtu.be/OYHFvrVwG20

2. ročník - Dur X moll, As dur                        https://youtu.be/KS2waW4URjo

3. ročník - Stupnice stejnojmenné a paralelní, čistá kvarta  https://youtu.be/Hp5rkeTKAFI

4. ročník - Stupnice stejnojmenné a paralelní, d moll, g moll https://youtu.be/jBr0AGZLFAc

28. 4. 2021

PHV Noty c1 - c2, Takt 3/4, 4/4                                             https://youtu.be/9gSY8hzb8jQ

1. ročník - G dur, Bicí hudební nástroje                                 https://youtu.be/H5dzqS4Kydc

2. ročník - Noty s křížky a béčky, Bicí hudební nástroje     https://youtu.be/ra9h4sdYipQ

3. ročník - f moll, Intervaly, Renesance                                https://youtu.be/k00pTgxmV3Y

4. ročník - cis moll, velké a malé intervaly                          https://youtu.be/Urwse-fMrNc

19. 4. 2021

PHV - Noty c1 - c2, takt 3/4, takt 4/4                    https://youtu.be/adE_FLQ8-yg

1. ročník - Křížek, béčko, odrážka, 4/4 takt          https://youtu.be/j-DbNPIVHhQ

2. ročník - B, Es dur, v2, v3, sluchový diktát         https://youtu.be/7OUa5Q1Pu7U

3. ročník - C moll, Sluchový diktát                          https://youtu.be/tqBzmIHNXOI

4. ročník - Opakování mollových stupnic, Píseň   https://youtu.be/H1fSUjbs6bY

13. 4. 2021

PHV - Nota půlová s tečkou 3/4                          https://youtu.be/_BOcooskYyw

1. ročník - Funkce a zápis béček                          https://youtu.be/uJ8a0WuP3Vw

2. ročník - Es dur, Intervaly                                   https://youtu.be/eXtSUlgrKdc

3. ročník - h moll, cis moll, tanec                         https://youtu.be/6tqSWRqpgbY 

4. ročník - fis moll, cis moll, hudební diktáty     https://youtu.be/cKWgwzYn-5E

6. 4. 2021

PHV - Nota c2, Stupnice           https://youtu.be/c9_cdL0GH-o

1. ročník - F dur, Tempo             https://youtu.be/e4Kz2rAH_RM

2. ročník - Triola, Intervaly         https://youtu.be/N_96pEi3FM4

3. ročník - d moll, Intervaly      https://youtu.be/lSBxDISH55c

4 . ročník - Vokální hudba         https://youtu.be/-vR_ErYjmso

29. 3. - 2. 4. 2020

PHV HN1 HN2 Velikonoční hodina    https://youtu.be/WfYaEIOh2S0

HN3 HN4 Velikonoční hodina             https://youtu.be/iuPnEu6XEqo

23. 3. - 26. 2. 2021

PHV Opakování noty, pomlky, rytmus                        https://youtu.be/1xYucYLfgfg

1. ročník - Opakování zápisu not, křížků a béček      https://youtu.be/E0tKsG7oEz4

2. ročník - As dur, intervaly                                           https://youtu.be/gs5djnr6kvM

3. ročník - Transpozice                                                   https://youtu.be/IgLa2PJWxa0

4. ročník - Ludwig van Beethoven                               https://youtu.be/OFWaeJKqcvw

 15. 3. - 19. 3. 2021

PHV - nota půlová s tečkou, 3/4 takt                   https://youtu.be/_BOcooskYyw

1. ročník - funkce a zápis béček                            https://youtu.be/uJ8a0WuP3Vw 

2. ročník - Es-dur, intervaly                                     https://youtu.be/eXtSUlgrKdc

3. ročník - h-moll, cis-moll, tanec                          https://youtu.be/idXFUess3xs

4. ročník - fis- moll, cis-moll, hudební diktáty     https://youtu.be/cKWgwzYn-5E

8. 3. - 12. 3. 2021

PHV - opakování not, čtyřčtvrťový takt                            https://youtu.be/a5oaLj3xUR0

1. ročník - stupnice G-dur, staccato, legato                      https://youtu.be/zz3NNSrTPOI

2. ročník - rytmus tří a šestiosminový, zpěvní hlasy       https://youtu.be/os4arMdZaeg

3. ročník - e-moll, rozdělení hudebních nástrojů            https://youtu.be/Ri-rAIOCiUc

4. ročník - mollové stupnice                                               https://youtu.be/MOFMKaL-zHg

22. 2. - 26. 2. 2021

PHV - Dvoučtvrťový takt                                              https://youtu.be/g8UAdHXjG5M 

1. ročník -  Dvoučtvrťový takt                                        https://youtu.be/lGi3pkDURjQ 

2. ročník - Rytmus tříčtvrťový, ligatura                      https://youtu.be/ohTPWuC6Mmw 

3. ročník - Stupnice mollové, enharmonické tóny     https://youtu.be/9Vy_Jr3p6PY 

4. ročník - Transpozice, mollová stupnice                 https://youtu.be/9ayHIt1GDDA

15. 2. - 19. 2. 2021

       PHV              https://youtu.be/BHNBoXeUEm0

 1. ročník      https://youtu.be/-Wr87uvESpU

 2. ročník      https://youtu.be/kau97Lnb_IY

 3.ročník       https://youtu.be/v3kmOozSvJQ

 4. ročník      https://youtu.be/iZe_m7cYR-o

 

 Odkaz na video závěrečných absolventských zkoušek žáků klavírního oddělení.

https://youtu.be/LUwRj8dKkAs
 
 
 
 Distanční výuka žáků výtvarného oboru

Mílí rodiče a děti, ti, kteří máte rádi výtvarku-máte pro ni vlohy a baví vás, a proto jste k nám našli cestu a zvolili si zcela dobrovolně tuto výtvarnou  záležitost jako formu vzdělávání.

Děkujeme za spolupráci a hlavně trpělivost v této nelehké situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. Abychom dostáli své povinnosti vzdělávat a podporovat  pevnými vzdělávacími prvky v každém ročníku věku  a ve všech předmětech VO, a především osobními zkušenostmi a radami v době výuky VO, je důležité pro vaše děti udělat další postupy ke zvládání zadávaných výtvarných témat a námětů.

Ke každé požadované práci nebo námi nabízenému tématu zašleme jednoduché pracovní video pro jednodušší pochopení. Pomůcky, které k těmto pracem budete potřebovat, budeme vydávat v tyto dny: úterý a čtvrtek 12:30-15:30.

Při předávání pomůcek můžeme provést osobní konzultace, anebo se na této konzultaci osobně domluvit (telefonicky 581 771857 i emailem kojzarova.p@zuslipnik.cz

Je na nás abychom tuto situaci zvládli a nepromrhali talentový nadstandard vašich dětí, se kterým byly přijaty do naší školy, a pokračovali dál v pracovní linii našeho výtvarného snažení.

Byli bychom rádi, aby si děti odnesli kladný vztah k výtvarnému umění nejenom v oblasti zájmu, ale abychom dobré základy, na kterých můžou stavět, rozvinuli i do jejich budoucích profesí, tak jak je tomu doposud a jak je tradicí našeho výtvarného oboru. Věřte, že tato situace není lehká pro obě dvě strany, ale musíme vydržet.

Děkujeme, učitelé VO 

28. 4. 2021  

PVV - Kytička pro maminku - koláž       https://youtu.be/Af2R39Ay1A0

1. ročník a 2. ročník - Čarodějka            https://youtu.be/JyCXQP1TbbY

3. a 4. ročník - Barevný vesmír               https://youtu.be/BJdW4nOm-08

 5. a  6. ročník - Portrét                           https://youtu.be/PG_x6_eMV8M  

7. ročník - Roztříštěný svět             https://youtu.be/gj8FVy7vYW8 

 

15. 4. 2021

PVV - Perníková chaloupka                                                          https://youtu.be/7pp7sA7DBYs

1. a 2. ročník - Robůtek                                                                https://youtu.be/6BNAZLgj5XM

3., 4., 5. a 6. ročník - Kresba přírodnin, Základy stínování      https://youtu.be/ooN_X6h6o10

 22. 3. 2021
 

PVV a 1. ročník - Velikonoční věnec              https://youtu.be/NMcOygg0ZZE

2. a 3. ročník - Velikonoční kuřátko                https://youtu.be/l0BR7S226jY

4., 5., 6. a 7. ročník - Velikonoční slepice       https://youtu.be/IOCtSInT8pE

 10. 3. 2021

PVV - Sovička sněžná                           https://youtu.be/RIw3XX9P04g

1. ročník - Lepená sovička sněžná      https://youtu.be/u6ftpUUMANo

2. ročník - Vlk lepený                           https://youtu.be/PKScLyyOcOM

3. a 4. ročník - Levitující balóny         https://youtu.be/5oKPSJN1-0o

5. ročník Graffiti tvého jména - malba   https://youtu.be/dShWhGucrHE

6. a 7. ročník - Roláž, Proláž               https://youtu.be/sbyD-Nw5cXU

23. 2. 2021 

PVV Veselé spirálky                             https://youtu.be/K63hW1HH6Qo

1. ročník Strom z veselých koleček    https://youtu.be/FVeyf1ridOU

2. ročník Barevný ohňostroj               https://youtu.be/lrrwla94kSw

18. 2. 2021

https://youtu.be/iqVf20qSzlw                     PVV - Sada strašidýlek  

https://youtu.be/paqewXm0fdA                1. ročník - Slepičky na hřadu 

https://youtu.be/k1jXBrRccDI                     2. ročník - Ptáček na špejli   

https://youtu.be/BkhoxzIu8xU                   3. ročník - Čtvero ročních období 

https://youtu.be/doze_QpDrsY                  4. a 5. ročník - Vasarelyho kostka 

 https://youtu.be/PG_x6_eMV8M              6. ročník - Portrét - vrstvený reliéf

1. 2. - 12. 2. 2021

https://youtu.be/4hS0hrGh5qM                   PVV - Vánoční těžítko

https://youtu.be/ZrguD_EwWUY                  1. ročník - Rozfoukané strašidýlko

https://youtu.be/a8kbebDz6sk                      2. ročník - Veselý hrad

https://youtu.be/shm3oBqSu4I                  2. ročník - Stínovaný hrad 

https://youtu.be/4Tw6Mrvv_iw                    3. a 4. ročník - Průčelí měštanského domu

https://youtu.be/pLA1kuKNXjI                       7. ročník - Grafický list

https://youtu.be/gj8FVy7vYW8                     6. ročník - Roztříštěný svět  

 Vážení rodiče, na tomto odkaze si můžete prohlédnout

Absolventské práce žáků  výtvarného oboru I. a II. stupně   https://youtu.be/imdX0xmXbTk

 a  práce žáků pod názvem Galerie VO květen 2020                   https://youtu.be/VkJ5MVwFUO0 

 

                                                                                                                                               Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com