Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Informace, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Informace

Distanční výuka žáků výtvarného oboru

Mílí rodiče a děti, ti, kteří máte rádi výtvarku-máte pro ni vlohy a baví vás, a proto jste k nám našli cestu a zvolili si zcela dobrovolně tuto výtvarnou  záležitost jako formu vzdělávání.

Děkujeme za spolupráci a hlavně trpělivost v této nelehké situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. Abychom dostáli své povinnosti vzdělávat a podporovat  pevnými vzdělávacími prvky v každém ročníku věku  a ve všech předmětech VO, a především osobními zkušenostmi a radami v době výuky VO, je důležité pro vaše děti udělat další postupy ke zvládání zadávaných výtvarných témat a námětů.

Ke každé požadované práci nebo námi nabízenému tématu zašleme jednoduché pracovní video pro jednodušší pochopení. Pomůcky, které k těmto pracem budete potřebovat, budeme vydávat v tyto dny: úterý a čtvrtek 12:30-15:30.

Při předávání pomůcek můžeme provést osobní konzultace, anebo se na této konzultaci osobně domluvit (telefonicky 581 771857 i emailem kojzarova.p@zuslipnik.cz

Je na nás abychom tuto situaci zvládli a nepromrhali talentový nadstandard vašich dětí, se kterým byly přijaty do naší školy, a pokračovali dál v pracovní linii našeho výtvarného snažení.

Byli bychom rádi, aby si děti odnesli kladný vztah k výtvarnému umění nejenom v oblasti zájmu, ale abychom dobré základy, na kterých můžou stavět, rozvinuli i do jejich budoucích profesí, tak jak je tomu doposud a jak je tradicí našeho výtvarného oboru. Věřte, že tato situace není lehká pro obě dvě strany, ale musíme vydržet.

Děkujeme, učitelé VO 

28. 4. 2021  

PVV - Kytička pro maminku - koláž       https://youtu.be/Af2R39Ay1A0

1. ročník a 2. ročník - Čarodějka            https://youtu.be/JyCXQP1TbbY

3. a 4. ročník - Barevný vesmír               https://youtu.be/BJdW4nOm-08

 5. a  6. ročník - Portrét                           https://youtu.be/PG_x6_eMV8M  

7. ročník - Roztříštěný svět             https://youtu.be/gj8FVy7vYW8 

 

15. 4. 2021

PVV - Perníková chaloupka                                                          https://youtu.be/7pp7sA7DBYs

1. a 2. ročník - Robůtek                                                                https://youtu.be/6BNAZLgj5XM

3., 4., 5. a 6. ročník - Kresba přírodnin, Základy stínování      https://youtu.be/ooN_X6h6o10

 22. 3. 2021
 

PVV a 1. ročník - Velikonoční věnec              https://youtu.be/NMcOygg0ZZE

2. a 3. ročník - Velikonoční kuřátko                https://youtu.be/l0BR7S226jY

4., 5., 6. a 7. ročník - Velikonoční slepice       https://youtu.be/IOCtSInT8pE

 10. 3. 2021

PVV - Sovička sněžná                           https://youtu.be/RIw3XX9P04g

1. ročník - Lepená sovička sněžná      https://youtu.be/u6ftpUUMANo

2. ročník - Vlk lepený                           https://youtu.be/PKScLyyOcOM

3. a 4. ročník - Levitující balóny         https://youtu.be/5oKPSJN1-0o

5. ročník Graffiti tvého jména - malba   https://youtu.be/dShWhGucrHE

6. a 7. ročník - Roláž, Proláž               https://youtu.be/sbyD-Nw5cXU

23. 2. 2021 

PVV Veselé spirálky                             https://youtu.be/K63hW1HH6Qo

1. ročník Strom z veselých koleček    https://youtu.be/FVeyf1ridOU

2. ročník Barevný ohňostroj               https://youtu.be/lrrwla94kSw

18. 2. 2021

https://youtu.be/iqVf20qSzlw                     PVV - Sada strašidýlek  

https://youtu.be/paqewXm0fdA                1. ročník - Slepičky na hřadu 

https://youtu.be/k1jXBrRccDI                     2. ročník - Ptáček na špejli   

https://youtu.be/BkhoxzIu8xU                   3. ročník - Čtvero ročních období 

https://youtu.be/doze_QpDrsY                  4. a 5. ročník - Vasarelyho kostka 

 https://youtu.be/PG_x6_eMV8M              6. ročník - Portrét - vrstvený reliéf

1. 2. - 12. 2. 2021

https://youtu.be/4hS0hrGh5qM                   PVV - Vánoční těžítko

https://youtu.be/ZrguD_EwWUY                  1. ročník - Rozfoukané strašidýlko

https://youtu.be/a8kbebDz6sk                      2. ročník - Veselý hrad

https://youtu.be/shm3oBqSu4I                  2. ročník - Stínovaný hrad 

https://youtu.be/4Tw6Mrvv_iw                    3. a 4. ročník - Průčelí měštanského domu

https://youtu.be/pLA1kuKNXjI                       7. ročník - Grafický list

https://youtu.be/gj8FVy7vYW8                     6. ročník - Roztříštěný svět  

 Vážení rodiče, na tomto odkaze si můžete prohlédnout

Absolventské práce žáků  výtvarného oboru I. a II. stupně   https://youtu.be/imdX0xmXbTk

 a  práce žáků pod názvem Galerie VO květen 2020                   https://youtu.be/VkJ5MVwFUO0 

 

                                                                                                                                               Novinky

Všechny novinky

  Zápis pro školní rok 2022/23  proběhne 30. a 31. 5. 2022

Přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na základě přihlášky budete  pozváni k talentovým přijímacím zkouškám.

kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: kancelar@zuslipnik.cz

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com