Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Aktuality, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Aktuality

Distanční výuka žáků hudebního oboru - hudební nauka

Milí žáci, vážení rodiče,

výuka Přípravné hudební nauky a Hudební nauky po dobu distančního vzdělávání probíhá takto:

- Přípravná hudební nauka /děti 5leté/ vyučující p. uč. Poláchová online přes G-Suite

- Hudební nauka 5. ročník vyučující p. uč. Becková online přes G-Suite

- Přípravná hudební výchova, Hudební nauka 1., 2., 3., 4. ročník přes nahraná výuková videa

V případě jakýchkoli nejasností nebo potíží při plnění zadaných úkolů naváhejte kontaktovat vyučující. Je možné se domluvit na individuální konzultaci. 

Vážíme si jakékoliv vaší pomoci a podpory dětem s úkoly a povzbuzení k jejich plnění.

Kontakty na vyučující:

p. uč. Kopečná Monika       kopecna.monika@zuslipnik.cz      737807790

p. uč. Poláchová Markéta  polachova@zuslipnik.cz                  724445186

p. uč. Becková Michaela    beckova@zuslipnik.cz                     736682963

Výuková videa

17. 5. 2021

PHV - Takt 4/4, noty c1-c2                         https://youtu.be/lkhaU15-twk

1. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/LdrPGDWuVms

2. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/lmCoE64PxQ4

3. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/DZoxKGi1t1M

4. ročník - Závěrečné opakování               https://youtu.be/Zg32On6ec98

11. 5. 2021

PHV - Opakování not a rytmu                    https://youtu.be/HJQGzO3sH_8

1. ročník - D dur, Dechové nástroje            https://youtu.be/9gh06yvfWA8

2. ročník - a moll, Dechové nástroje           https://youtu.be/TW9kkS2zRKE

3. ročník - Opakování stupnic a intervalů   https://youtu.be/gc4CD0a23h4

4. ročník - Opakování stupnic a intervalů   https://youtu.be/qsetRzPX_tU

3. květen 2021

PHV - Změny tempa, rytmu, dynamiky        https://youtu.be/j6JvojSaMHs

1. ročník - Půltón a celý tón                          https://youtu.be/OYHFvrVwG20

2. ročník - Dur X moll, As dur                        https://youtu.be/KS2waW4URjo

3. ročník - Stupnice stejnojmenné a paralelní, čistá kvarta  https://youtu.be/Hp5rkeTKAFI

4. ročník - Stupnice stejnojmenné a paralelní, d moll, g moll https://youtu.be/jBr0AGZLFAc

28. 4. 2021

PHV Noty c1 - c2, Takt 3/4, 4/4                                             https://youtu.be/9gSY8hzb8jQ

1. ročník - G dur, Bicí hudební nástroje                                 https://youtu.be/H5dzqS4Kydc

2. ročník - Noty s křížky a béčky, Bicí hudební nástroje     https://youtu.be/ra9h4sdYipQ

3. ročník - f moll, Intervaly, Renesance                                https://youtu.be/k00pTgxmV3Y

4. ročník - cis moll, velké a malé intervaly                          https://youtu.be/Urwse-fMrNc

19. 4. 2021

PHV - Noty c1 - c2, takt 3/4, takt 4/4                    https://youtu.be/adE_FLQ8-yg

1. ročník - Křížek, béčko, odrážka, 4/4 takt          https://youtu.be/j-DbNPIVHhQ

2. ročník - B, Es dur, v2, v3, sluchový diktát         https://youtu.be/7OUa5Q1Pu7U

3. ročník - C moll, Sluchový diktát                          https://youtu.be/tqBzmIHNXOI

4. ročník - Opakování mollových stupnic, Píseň   https://youtu.be/H1fSUjbs6bY

13. 4. 2021

PHV - Nota půlová s tečkou 3/4                          https://youtu.be/_BOcooskYyw

1. ročník - Funkce a zápis béček                          https://youtu.be/uJ8a0WuP3Vw

2. ročník - Es dur, Intervaly                                   https://youtu.be/eXtSUlgrKdc

3. ročník - h moll, cis moll, tanec                         https://youtu.be/6tqSWRqpgbY 

4. ročník - fis moll, cis moll, hudební diktáty     https://youtu.be/cKWgwzYn-5E

6. 4. 2021

PHV - Nota c2, Stupnice           https://youtu.be/c9_cdL0GH-o

1. ročník - F dur, Tempo             https://youtu.be/e4Kz2rAH_RM

2. ročník - Triola, Intervaly         https://youtu.be/N_96pEi3FM4

3. ročník - d moll, Intervaly      https://youtu.be/lSBxDISH55c

4 . ročník - Vokální hudba         https://youtu.be/-vR_ErYjmso

29. 3. - 2. 4. 2020

PHV HN1 HN2 Velikonoční hodina    https://youtu.be/WfYaEIOh2S0

HN3 HN4 Velikonoční hodina             https://youtu.be/iuPnEu6XEqo

23. 3. - 26. 2. 2021

PHV Opakování noty, pomlky, rytmus                        https://youtu.be/1xYucYLfgfg

1. ročník - Opakování zápisu not, křížků a béček      https://youtu.be/E0tKsG7oEz4

2. ročník - As dur, intervaly                                           https://youtu.be/gs5djnr6kvM

3. ročník - Transpozice                                                   https://youtu.be/IgLa2PJWxa0

4. ročník - Ludwig van Beethoven                               https://youtu.be/OFWaeJKqcvw

 15. 3. - 19. 3. 2021

PHV - nota půlová s tečkou, 3/4 takt                   https://youtu.be/_BOcooskYyw

1. ročník - funkce a zápis béček                            https://youtu.be/uJ8a0WuP3Vw 

2. ročník - Es-dur, intervaly                                     https://youtu.be/eXtSUlgrKdc

3. ročník - h-moll, cis-moll, tanec                          https://youtu.be/idXFUess3xs

4. ročník - fis- moll, cis-moll, hudební diktáty     https://youtu.be/cKWgwzYn-5E

8. 3. - 12. 3. 2021

PHV - opakování not, čtyřčtvrťový takt                            https://youtu.be/a5oaLj3xUR0

1. ročník - stupnice G-dur, staccato, legato                      https://youtu.be/zz3NNSrTPOI

2. ročník - rytmus tří a šestiosminový, zpěvní hlasy       https://youtu.be/os4arMdZaeg

3. ročník - e-moll, rozdělení hudebních nástrojů            https://youtu.be/Ri-rAIOCiUc

4. ročník - mollové stupnice                                               https://youtu.be/MOFMKaL-zHg

22. 2. - 26. 2. 2021

PHV - Dvoučtvrťový takt                                              https://youtu.be/g8UAdHXjG5M 

1. ročník -  Dvoučtvrťový takt                                        https://youtu.be/lGi3pkDURjQ 

2. ročník - Rytmus tříčtvrťový, ligatura                      https://youtu.be/ohTPWuC6Mmw 

3. ročník - Stupnice mollové, enharmonické tóny     https://youtu.be/9Vy_Jr3p6PY 

4. ročník - Transpozice, mollová stupnice                 https://youtu.be/9ayHIt1GDDA

15. 2. - 19. 2. 2021

       PHV              https://youtu.be/BHNBoXeUEm0

 1. ročník      https://youtu.be/-Wr87uvESpU

 2. ročník      https://youtu.be/kau97Lnb_IY

 3.ročník       https://youtu.be/v3kmOozSvJQ

 4. ročník      https://youtu.be/iZe_m7cYR-o

 

 Odkaz na video závěrečných absolventských zkoušek žáků klavírního oddělení.

https://youtu.be/LUwRj8dKkAs
  

 

 Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne od 24. 5. - 18. 6. 2021

elektronicky  /přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na konci srpna 2021 budete na základě přihlášky pozváni k talentovým přijímacím zkouškám/.

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: kancelar@zuslipnik.cz

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendář akcí
Pomocí šipek listujte kalendářem

 • květen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24
  Zápis do ZUŠ A.D.

  25
  Zápis do ZUŠ A.D.

  26
  Zápis do ZUŠ A.D.

  27
  Zápis do ZUŠ A.D.

  28
  Zápis do ZUŠ A.D.

  29

  30

  31
  Zápis do ZUŠ A.D.

 • červen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01
  Zápis do ZUŠ A.D.

  02
  Zápis do ZUŠ A.D.

  03
  Zápis do ZUŠ A.D.

  04
  Zápis do ZUŠ A.D.

  05

  06

  07
  Zápis do ZUŠ A.D.

  08
  Zápis do ZUŠ A.D.

  09
  Zápis do ZUŠ A.D.

  10
  Zápis do ZUŠ A.D.

  11
  Zápis do ZUŠ A.D.

  12

  13

  14
  Zápis do ZUŠ A.D.

  15
  Zápis do ZUŠ A.D.

  16
  Zápis do ZUŠ A.D.

  17
  Zápis do ZUŠ A.D.

  18
  Zápis do ZUŠ A.D.

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • červenec 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • srpen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • září 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • říjen 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • listopad 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • prosinec 2021

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • leden 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • únor 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • březen 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • duben 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

Informace

 Vážení rodiče, milí žáci,

od  pondělí 24. května  2021 začínáme s kolektivní a skupinovou výukou hudebního a výtvarného oboru

Organizace výuky - každý žák po příchodu do budovy  školy si nejprve umyje ruce v přízemí  dezinfekčním mýdlem, při výuce má zakrytá ústa i nos /respirátor/, také vyučující používá respirátor.

Prosíme všechny rodiče, aby na své děti čekali před budovou školy.

                                                                                                                                                                                                              zuš

 Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne od 24. 5. - 18. 6. 2021

elektronicky  /přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na konci srpna 2021 budete na základě přihlášky pozváni k talentovým přijímacím zkouškám/.

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: kancelar@zuslipnik.cz

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník

 
I v letošním školním roce proběhla Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník. 
Pojďte se spolu s námi na ni podívat ... 
                                                                                           
 
 

 

Vážení kolegové,

14. května 2021 měla proběhnout v prostorách ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Protože nevěříme, že bezpečnostní opatření nám letos dovolí setkat se, přistupujeme k náhradnímu řešení. Pošlete nahrávky nastudovaných skladeb do 31. 3. 2021 ve formě MP4, my je zkompletujeme podle věku staršího žáka v duu do společného programu. DVD záznam bude účastníkům poslán.

V tomto roce dáváme příležitost všem žákům ZUŠ, kteří se věnují čtyřruční hře a hře na dva klavíry, chtějí si zahrát a porovnat svou úroveň s ostatními, inspirovat se a v roce 2022 se bez obav přihlásit do VIII. ročníku celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Podmínky účasti:

Povinné skladby nejsou stanoveny /skladby A. Dvořáka jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti/, stanovujeme pouze časové omezení repertoáru do 15 minut.

Návod na poslání videonahrávek ve formátu MP4

Zaslání prostřednictvím úchovny.cz:

1. Rozklikněte stránky www.uschovna.cz

2. Zvolte možnost - poslat

3. Vyplňte následující tabulku:

     od - váš email

    soubory - klikněte na - vyberte soubor - vložte svůj soubor ve formátu MP4

    komu - náš email: kancelar@zuslipnik.cz

    zpráva - zde napište název vaší školy, jména žáků a věk

4. Odeslat - na žlutý rámeček s nápisem odeslat klikněte, až máte vyplněno od koho, komu a jaký soubor posíláte. Objeví se kolečko, kde se bude v% načítat  vaše příloha a potom budete informováni, že vaše zásilka byla úspěšně uložena.

 ZUŠ A. Dvořáka Lipník nad Bečvou - "Dvořákův Lipník" - nesoutěžní přehlídka 2021

 
 

Naše škola

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.

Proč navštěvovat naši školu, co nabízíme

Hudební obor:

 • Oddělení klávesových nástrojů
 • Oddělení smyčcových nástrojů
 • Oddělení dechových nástrojů
 • Oddělení pěvecké
 • Oddělení lidových nástrojů

Výtvarný obor

Napište nám

Potřebujete informace, nebo máte nějaký dotaz?

Fotogalerie

Najdete nás

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com