Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Aktuality, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Aktuality

 

Vážení rodiče, žáci,

dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví počínaje dnem 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Mimořádné opatření je nezbytné vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci do odvolání.

Organizace výuky žáků Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou bude po dobu opatření probíhat následovně - vyučující bude e-mailem nebo telefonicky kontaktovat a informovat žáky prostřednictvím rodičů o jejich domácí přípravě - týká se individuálních hodin, hodin kolektivní i skupinové výuky v hudebním i výtvarném oboru.

Bližšší informace na č. t. 581773778 a třídních učitelů.

                                                                                                                                    Zlámalová Hana, ředitelka školy

v Lipníku nad Bečvou dne 10. 3. 2020 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Aktuálně .. 

Informace k koronaviru

https://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuality-9535.html

 
 
 
 Sdělení
 
 
Vážení rodiče, žáci, 
v období zvýšeného výskytu onemocnění dýchacích cest z důvodu prevence šíření onemocnění novým koronavirem rušíme v měsíci březnu a dubnu veškeré koncerty  (Komorních souborů. Jarní, Výchovné pro MŠ, Učitelský), výstavytřídní besídky a Společenský večer (všem, kdo mají zakoupeny vstupenky, budou peníze vráceny),
 
v Lipníku nad Bečvou dne 9. 3. 2020                                                                       Zlámalová Hana
                                                                                                                                   ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne 25. a 26. 5. 2020

Pro hudební obor v koncertním sále školy

Pro výtvarný obor v učebně výtvarného oboru v ulici Zahradní 1330

 

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 

Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

 Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com